Home » Mat och måltider

Mat och måltider

Vi har förmånen att ha en egen kokerska på plats som lagar all mat från grunden.

Vilket innebär att barnen varje dag känner doften av nylagad mat.

Barnen har möjlighet att vara delaktiga i förberedelserna av maten.

Vi prioriterar en lugn stund vid måltiderna där vi har möjlighet att samtala och diskutera med varje enskilt barn.

Vårt arbete med Grön flagg innebär att vi arbetar aktivt med att minsta matsvinnet och vi använda oss av en stor del ekologiska och/eller närproducerade produkter. Vi odlar en del grönsaker på vår gård.