Home » Vår verksamhet

Vår verksamhet

 • Lägger grunden för ett livslångt lärande hos varje enskilt barn
 • Uppmuntra och inspirera barnen i deras utveckling
 • Utgår ifrån det enskilda barnets intresse och förmåga
 • Ser barngruppens behov
 • Utgår från den lustfyllda leken
 • Arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor
 • Bygger på tanken om barn som kompetenta individer
 • Har tillgång till en fantastisk närmiljö med skog och strand, där vi gärna tillbringar mycket tid.
 • Ger barnen möjlighet till ett livslångt engagemang för hållbar utveckling

 

Vi strävar efter att ge varje barn

 • Trygghet
 • Delaktighet och inflytande
 • Utmaningar
 • Inspirerande lärmiljö

 


Leave a comment