Home » Föräldramedverkan

Föräldramedverkan

Barnhagen är ett föräldrakooperativ, men vad innebär det som föräldrar att vara medlem i ett föräldrakooperativ?

Föräldrakooperativ innebär att föräldrarna har bildat en ekonomisk förening som driver förskolan.

Alla barnens föräldrar ansvarar för driften av verksamheten. Detta innebär att föräldrarna deltar i två särskilda städ- och trädgårdsdagar, en under våren och en under hösten.  Att man hjälper till med mindre uppgifter någon gång under terminen och att en i familjen sitter med i styrelsen i en period under barnets  förskoletid. Den pedagogiska verksamheten sköts av personalen. I övrigt följer föräldrakooperativet kommunens regler för förskoleverksamhet.

Hela idén med ett föräldrakooperativ bygger på ett starkt föräldraengagemang. Fördelen som förälder är att du har insyn och kan vara med och påverka!

  • Vi känner oss hemma i våra barns vardag.
  • Vi lär känna våra barns kompisar och deras föräldrar på ett naturligt sätt.
  • Vi är delaktiga i förskolans verksamhet.
  • Vi har möjlighet att påverka våra barns förskolemiljö.